Muak lek Cha Am
 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg

Seminars

Seminars

 

อัตราค่าบริการ ห้องประชุมสัมมนา
เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
จำนวน 40 - 50 คน ราคา 4,000 บาท / วัน (ไม่รวม Coffee Break)

 

ค่า Coffee Break มี 3 ราคาคือ
1.  60 บาท / คน / มื้อ ชา, กาแฟ + ของว่าง 1 อย่าง
2. 80 บาท / คน / มื้อ ชา, กาแฟ + ของว่าง 2 อย่าง
3. 100 บาท / คน / มื้อ ชา, กาแฟ + ของว่าง 2 อย่าง + ผลไม้รวม

 

 

System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]
 

 


♣ DOWNLOAD FOR SAVE (ZIP
)
» Leaflet
» Brochure

OPEN AS PDF
» Leaflet
» Brochure

The Issara Co.,Ltd. Our Cooperate
Copyright © 2012 Charnissararesort.com All rights reserved.

Charnissaraestates on Facebook